อุตสาหกรรมปูนผสมเสร็จที่เพิ่มขึ้นมากเพื่อรองรับตลาดการก่อสร้าง

ปูนผสมเสร็จ

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทางภาครัฐให้ความสำคัญในการลงทุนดำเนินการแผนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งด้านคมนาคม การพัฒนาแหล่งน้ำ ก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการ จึงทำให้การผลิตและจำหน่ายปูนผสมเสร็จมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น

ปูนผสมเสร็จ คืออะไร ทำไมถึงเรียกว่าปูนผสมเสร็จ ?

ปูนผสมเสร็จ คือ ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมปูน ที่มีการผสมกันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน ซึ่งจะตั้งอยู่นอกหรือในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงมีการบริการจัดส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้างโดยรถผสมปูน และถือได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมใช้กันมานานจวบจนปัจจุบัน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมปูนผสมเสร็จเป็นทั้งการขายผลิตภัณฑ์และการขายบริการ ซึ่งในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพและระดับราคาของสินค้าเป็นสำคัญ เนื่องจากมีคุณภาพที่สม่ำเสมอ สะดวกในการใช้ การสั่งซื้อส่วนผสมสะดวกกว่า ไม่มีของเหลือเปล่า ต้นทุนรวมต่ำมาก ปัญหาการทรุดตัวน้อย ภูมิทัศน์ได้รับความเสียหายน้อย และที่สำคัญประหยัดเวลาในการก่อสร้าง โดยปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ ฉะนั้นการรักษาส่วนแบ่งการตลาดและการรักษาราคาขายรวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ขั้นตอน และกระบวนการผลิตปูนผสมเสร็จ

กระบวนการผลิตจะมีการลำเลียงส่วนผสมปูน มวลรวม (Aggregates)หินและทราย  ปูนซีเมนต์(Cement) และอาจมีสารผสมเพิ่มอื่น (Admixtures) เช่น เถ้าลอย และน้ำยาผสมปูน โดยมีการผ่านเครื่องชั่งหรือมาตรวัด เพื่อให้ส่วนผสมที่มีปริมาณถูกต้องตามที่กำหนดไว้ โดยจะคำนึงถึงสภาพความชื้นหรือปริมาณน้ำที่มีอยู่ในมวลรวมเป็นอันดับแรก เนื่องจากการออกแบบส่วนผสมปูนนั้น ซึ่งตามปกติแล้วส่วนผสมจะอยู่ในสภาพอิ่มตัว ผิวแห้ง และทำการปรับส่วนผสมให้ถูกต้องตามที่กำหนด เพื่อความถูกต้องแม่นยำของคุณสมบัติปูนคอนกรีตที่ผลิตได้ หลังจากผสมส่วนผสมทั้งหมดในเครื่องจะถูกลำเลียงลงสู่รถบรรทุก เพื่อต้องการที่จะจัดส่งไปยังสถานที่การใช้งานต่อไป ทั้งนี้ หากคุณมีความสามารถด้านการฉาบหรือเทปูน หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปูนผสมเสร็จอยู่แล้ว คุณสามารถสั่งปูนผสมเสร็จมาใช้งานได้ด้วยตนเอง ซึ่งคุณสามารถสั่งปูนผสมเสร็จได้ที่เว็บไซต์ mix-easy เลย โดยเว็บไซต์ mix-easy จะมีบริการจัดส่งถึงมือคุณ แล้วเรื่องการสั่งปูนผสมเสร็จจะเป็นเรื่องง่ายๆ ตามชื่อเว็บไซต์