ป้ายกล่องไฟถือส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการโฆษณาประกอบการค้า

ป้ายกล่องไฟ

ทุกๆธุรกิจที่เปิดหน้าร้าน การทำให้ร้านเป็นจุดเด่น และเป็นจุดตายของการแข่งขันระหว่างการค้า นั่นก็คือ “ ป้ายกล่องไฟหน้าร้าน ” ซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพื่อให้ร้านนั้นดูสวย ทันสมัย และโดดเด่นท่ามกลางร้านทั่วไป

ป้ายกล่องไฟคืออะไร

ป้ายกล่องไฟหรือป้ายตู้ไฟ คือป้ายที่นำเอาไฟมาเป็นส่วนประกอบในการผลิต เพื่อที่จะทำให้สามารถมองเห็นได้ปกติในทั้งกลางวันและกลางคืน ยิ่งถ้าป้ายได้มีการออกแบบให้มีรูปแบบที่ดูสวยงามแล้วนั้น จะยิ่งทำให้ดูสะดุดตาและเป็นที่จดจำของผู้คนได้ง่าย โดยสามารถส่องสว่างได้เป็นอย่างดี โดยปกติป้ายกล่องไฟเป็นที่นิยมสำหรับร้านค้าที่ดำเนินกิจการในยามค่ำคืน อย่างเช่น ร้านอาหารร้านหรือสถานที่ให้การบันเทิงต่างๆหรือสถานที่ท่องเทียวในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือ Walking Street ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้ลูกค้าสามารถหาร้านของตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วยังเป็นการโปรโมทร้านของตัวเองต่อผู้คนที่ผ่านไปมาในยามค่ำคืน และในปัจจุบันได้มีองค์กรหรือบริษัทหลายๆ ที่เลือกที่จะติดตั้งตั้งป้ายกล่องไฟแทนป้ายประเภทอื่น เพื่อที่จะต้องการประชาสำพันธ์บริษัทของตัวเองในยามค่ำคืนอีกด้วย

ลักษณะเด่นของป้ายกล่องไฟ

ป้ายกล่องไฟไม่จำเป็นต้องติดตั้งในรูปแบบถาวรหรือยึดติดกับสิ่งนั้นๆ ถ้าหากร้านไหนที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ก็สามารถทำป้ายกล่องไฟที่โครงสร้างแบบที่มีล้อเลื่อนได้ เพื่อทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย โดยสามารถนำมาตั้งหน้าร้านเพียงช่วงเวลาหนึ่ง และสามารถนำไปจัดเก็บอีกสถานที่หนึ่งได้ง่าย ต่อเมื่อไม่ได้มีการใช้งาน ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของป้ายกล่องไฟนั่นเอง

ประโยชน์ของป้ายกล่องไฟ

  1. ช่วยส่องสว่างยามค่ำคืน ครอบคลุมการมองเห็นที่ชัดเจนได้เป็นอย่างดี
  2. ช่วยให้ร้านดูเด่นชัดมากขึ้น เวลาเดินผ่านหรือรถที่ขับผ่านบริเวณแถวนั้น
  3. ทำให้ร้านมีเอกลักษณ์มากขึ้น 
  4. ช่วยในการเพิ่มยอดขาย
  5. ทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย

อย่างไรก็ตาม ป้ายกล่องไฟและป้ายโฆษณามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการโฆษณาประกอบการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านการค้าขาย เพื่อเป็นการโฆษณาให้ร้านค้าของตนมีความโดดเด่น สามารถดึงดูดลูกค้า และสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ร้านค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกดูป้ายกล่องไฟได้ที่ https://www.hlvisioninkjet.com